Κοπτική – Ραπτική για άνεργες γυναίκες

Στόχος              : Απόκτηση Δεξιοτήτων

Η ΧΕΝ Αθηνών δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες άνεργες να παρακολουθήσουν
τους δύο (2) κύκλους μαθημάτων Κοπτικής – Ραπτικής (αρχαρίων & προχωρημένων).

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 12.00 – 14.00 στο κτίριο της ΧΕΝ Ελλάδος,
στην οδό Αμερικής 11.
Διάρκεια κάθε κύκλου:  15 δίωρες συναντήσεις.

Έναρξη: Οκτώβριος 2016

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
– Βεβαίωση ανεργίας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Εκκαθαριστικό εισοδήματος 2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ