Αγγλική Γλώσσα
(Πρώτα Βήματα)

09 Οκτωβρίου 2015 - 17:00 Σύνταγμα - Αθήνα

Τμήματα για γυναίκες που έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με την αγγλική γλώσσα.
Το πρόγραμμα έχει στόχο να δημιουργήσει μια θετική πρώτη εντύπωση για την εκμάθηση Αγγλικών, σε ένα ευχάριστο και ενθαρρυντικό περιβάλλον. 

Α’ Τμήμα
Διάρκεια : 15 συναντήσεις, 22.30′ ώρες
Κάθε Πέμπτη 17.00 – 18.30
Έναρξη : Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ