Αγγλική Γλώσσα
(Προχωρημένες)

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
06 Οκτωβρίου 2016 - 10:00 Σύνταγμα - Αθήνα

Τμήματα επικοινωνίας για γυναίκες που έχουν γνώσεις στην Αγγλική γλώσσα και επιθυμούν να τις διατηρήσουν, να τις ανανεώσουν και να τις ενισχύσουν.

Α’ Τμήμα
Διάρκεια : 30 συναντήσεις, 45 ώρες
Κάθε Τρίτη 10:00 – 11:30 & Πέμπτη 11:00 – 13:30
Έναρξη : Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2016

Β’ Τμήμα
Διάρκεια : 15 συναντήσεις, 22.30′ ώρες

Κάθε Τρίτη 11:30 – 13:00
Έναρξη : Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2016

Γ’ Τμήμα
Διάρκεια : 15 συναντήσεις, 22.30′ ώρες

Κάθε Πέμπτη 10:00 – 11:30
Έναρξη : Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ