Αγγλική Γλώσσα
(Αρχάριες)

08 Οκτωβρίου 2015 - 17:00 Σύνταγμα - Αθήνα

Τμήμα αρχαρίων για γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις επικοινωνίας
στην 
Αγγλική γλώσσα.

Α’ Τμήμα
Διάρκεια : 15 συναντήσεις, 22.30′ ώρες
Κάθε Πέμπτη 17.00 – 18.30
Έναρξη : Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ