Χρήση Λογιστικών Φύλλων (Αρχάριες)

Χρήση Λογιστικών Φύλλων (Αρχάριες)
03 Μαρτίου 2016 - 18:00 Σύνταγμα - Αθήνα

Η χρήση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε ένα εργαλείο λογισμικού που εισάγει, υπολογίζει, χειρίζεται και αναλύει ομάδες αριθμών ή/και δεδομένων για να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Σε όσες έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Σε όσες έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων (Χρήση Η/Υ για αρχάριες).
 • Σε αρχάριες χρήστριες Η/Υ που θέλουν να αυτοματοποιήσουν απλές καθημερινές διαδικασίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Επεξεργασία Δεδομένων

 • Το περιβάλλον εργασίας των λογιστικών φύλλων,
 • Εργασίες με γραμμές, στήλες, κελιά και περιοχές στο λογιστικό φύλλο,
 • Τύποι και επιλογές δεδομένων,
 • Αυτόματες & Προσαρμοσμένες μορφοποιήσεις,
 • Οργάνωση πληροφοριών σε πίνακες μεταβλητών δεδομένων,
 • Σύνδεση δεδομένων από διαφορετικά φύλλα ή βιβλία εργασίας,
 • Διαχείριση  βιβλίων & φύλλων εργασίας.

Έλεγχος & Επικύρωση Δεδομένων

 • Απόλυτες και σχετικές αναφορές,
 • Επικύρωση Δεδομένων κατά την εισαγωγή (Validation),
 • Εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων,
 • Ορθογραφικός έλεγχος

Ανάλυση Δεδομένων

 • Απλές αριθμητικές πράξεις στα λογιστικά φύλλα,
 • Δημιουργία τύπων στο βιβλίο εργασίας,
 • Χρήση δημοφιλών βασικών συναρτήσεων (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF, COUNT, κτλ),
 • Αυτόματα αθροίσματα και μερικά αθροίσματα για ανάλυση καταλόγων,
 • Συγκεντρωτικός Πίνακας (Pivot Table).

Προβολή & Εκτύπωση Δεδομένων

 • Ταξινόμηση και αυτόματα φίλτρα,
 • Μορφοποίηση υπό όρους,
 • Φόρμες δεδομένων,
 • Διαμόρφωση σελίδας και επιλογές εκτύπωσης (Κεφαλίδες, Υποσέλιδα).

Γραφήματα

 • Δημιουργία και επεξεργασία γραφημάτων,
 • Επιλογές γραφημάτων,
 • Μορφοποίηση γραφημάτων (τιμές, επικεφαλίδες, άξονες, κτλ),
 • Εισαγωγή εικόνας σε γράφημα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

15 Συναντήσεις, 30 ώρες

Πέμπτη : 18.00 – 20.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ