Εισαγωγή στα Social Media

06 Φεβρουαρίου 2017 - 12:00 Σύνταγμα - Αθήνα

Ένα νέο πρόγραμμα της ΧΕΝ Αθηνών, για όσους έχουν γνώσεις Η/Υ ή και για όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων και επιθυμούν την απόκτηση γνώσεων στη χρήση των Social Media (Facebook, Twitter, Youtube κλπ.), καθώς και του internet.

Διάρκεια: 10 συναντήσεις, 20 ώρες
Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 12.00 -14.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ