Αρχές Αργυροχοΐας

24 Οκτωβρίου 2017 - 15:30 Σύνταγμα - Αθήνα

Για όσες έχουν παρακολουθήσει το τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος ή θέλουν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην κατασκευή κοσμήματος, σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, στη χρήση πιο σκληρών μετάλλων και πιο σύνθετων τεχνικών. 

 

Διάρκεια: 10 συναντήσεις, 20 ώρες
Ημέρα και ώρα: Τρίτη 15.30 – 17.30
Έναρξη: Οκτώβριος 2017

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ