Πλέξιμο

16 Νοεμβρίου 2016 - 18:00 Γλυφάδα

Μαθαίνουμε να πλέκουμε με βελόνες, απλές πλέξεις, κοψίματα, μασχάλες, τελείωμα πλεκτού,
για μοντέρνα πλεκτά.

Διάρκεια: 10 συναντήσεις, 16 ώρες
Ημέρα και ώρα: Πέμπτη 18.00 – 20.00

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ