Σαπούνια

02 Νοεμβρίου 2017 - 10:00 Γλυφάδα

Μαθαίνουμε να παρασκευάζουμε σαπούνια
με την ψυχρή μέθοδο,για ατομική και οικιακή χρήση,
με πρώτες ύλες που προτιμούμε.

Διάρκεια: 2 συναντήσεις, 4 ώρες
Ημέρα: Πέμπτη 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ