Χρήση Λογιστικών Φύλλων (Αρχάριες)

Η χρήση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε ένα εργαλείο λογισμικού που εισάγει, υπολογίζει, χειρίζεται και αναλύει ομάδες αριθμών ή/και δεδομένων για να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων. [...]

Διαβάστε Περισσότερα
0